50E18-*AGV - Folding bail handle stud - Steel/zinc plated

New Camloc stud fasteners

50E18-5AGV - 50E18-6AGV - 50E18-7AGV - 50E18-8AGV - 50E18-9AGV - 50E18-10AGV - 50E18-11AGV - 50E18-12AGV - 50E18-13AGV - 50E18-14AGV - 50E18-15AGV - 50E18-16AGV - 50E18-17AGV - 50E18-18AGV - 50E18-19AGV - 50E18-20AGV - 50E18-21AGV - 50E18-22AGV - 50E18-23AGV - 50E18-24AGV - 50E18-25AGV - 50E18-26AGV - 50E18-27AGV - 50E18-28AGV - 50E18-29AGV - 50E18-30AGV - 50E18-31AGV - 50E18-32AGV - 50E18-33AGV - 50E18-34AGV - 50E18-35AGV - 50E18-36AGV - 50E18-37AGV - 50E18-38AGV - 50E18-39AGV - 50E18-40AGV - 50E18-41AGV - 50E18-42AGV - 50E18-43AGV - 50E18-44AGV - 50E18-45AGV - 50E18-46AGV - 50E18-47AGV - 50E18-48AGV - 50E18-49AGV - 50E18-50AGV - 50E18-51AGV - 50E18-52AGV - 50E18-53AGV - 50E18-54AGV - 50E18-55AGV - 50E18-56AGV - 50E18-57AGV - 50E18-58AGV - 50E18-59AGV - 50E18-60AGV - 50E18-61AGV - 50E18-62AGV - 50E18-63AGV - 50E18-64AGV - 50E18-65AGV - 50E18-66AGV -

Discontinued Camloc stud fasteners

50E18-5AF - 50E18-6AF - 50E18-7AF - 50E18-8AF - 50E18-9AF - 50E18-10AF - 50E18-11AF - 50E18-12AF - 50E18-13AF - 50E18-14AF - 50E18-15AF - 50E18-16AF - 50E18-17AF - 50E18-18AF - 50E18-19AF - 50E18-20AF - 50E18-21AF - 50E18-22AF - 50E18-23AF - 50E18-24AF - 50E18-25AF - 50E18-26AF - 50E18-27AF - 50E18-28AF - 50E18-29AF - 50E18-30AF - 50E18-31AF - 50E18-32AF - 50E18-33AF - 50E18-34AF - 50E18-35AF - 50E18-36AF - 50E18-37AF - 50E18-38AF - 50E18-39AF - 50E18-40AF - 50E18-41AF - 50E18-42AF - 50E18-43AF - 50E18-44AF - 50E18-45AF - 50E18-46AF - 50E18-47AF - 50E18-48AF - 50E18-49AF - 50E18-50AF - 50E18-51AF - 50E18-52AF - 50E18-53AF - 50E18-54AF - 50E18-55AF - 50E18-56AF - 50E18-57AF - 50E18-58AF - 50E18-59AF - 50E18-60AF - 50E18-61AF - 50E18-62AF - 50E18-63AF - 50E18-64AF - 50E18-65AF - 50E18-66AF -

 

Camloc is a registered brand name from